جراح زنان و زایمان

عفونت دستگاه تناسلی

فوق تخصص جراح زنان و زایمان ،عفونت دستگاه تناسلی

همانطور که میدانید ، مهمترین وظیفه فوق تخصص و جراح زنان و زایمان ، بررسی و تشخیص تمامی بیماری هایی میباشد  که در زنان و به خصوص در دستگاه تناسلی زنان ممکن است بوجود بیاید .

عفونت دستگاه تناسلی زنان ، یکی دیگر از بیماری هایی میباشد که ممکن است برای زنان بوجود بیاید و مسلما برای پیشگیری از تمامی بیماری ها و درمان آن ها ، محتاج دریافت مشاوره و کمک از فوق تخصص و جراح زنان و زایمان خواهید بود .

عفونت دستگاه تناسلی یکی از بیماری ها و مشکلاتی میباشد که برای زنان و مردان میتواند رخ بدهد و  برای درمان آن در زنان ، میبایست نسبت به مراجعه به فوق تخصص و  جراح زنان و زایمان اقدام نمود .

بنا به گفته های فوق تخصص و جراح زنان و زایمان ، قسمت هایی از دستگاه تناسلی که با عفونت دستگاه تناسلی ، میتوانند  دچار مشکل بشوند ، عبارت اند از :

  • رحم زنان

  • لوله رحم زنان

  • واژن زنان

  • پروستات

  • مجرا

البته عفونت دستگاه تناسلی ، بنا به گفته های فوق تخصص و جراح زنان و زایمان ، میتواند قسمت هایی مانند مثانه را نیز درگیر کند .

با توجه به این که عفونت دستگاه تناسلی میتواند در قسمت های مختلف دستگاه تناسلی رخ بدهد ، نمیتوان به یکی از عمده ترین قسمت هایی که ممکن است دچار عفونت بشود اشاره داشت .

اما به صورت میانگین ، طبق آخرین اطلاعات بدست آمده از جراح زنان و زایمان ، مشکل عفونت دستگاه تناسلی، عمدتا همراه با  :

  • خارش

  • ترشحات نابجا

خواهد بود .