Daily Archives: مرداد ۳, ۱۳۹۷

۰۳مرداد/۹۷
مراقبت های ویژه دوران بارداری

مراقبت های ویژه دوران بارداری

مراقبت های ویژه دوران بارداری خوردن ، آشامیدن ، آرمیدن و استراحت ، قدم زدن یا دویدن و ده ها عمل روزمره دیگر مجموعه ای از اقداماتیست که بدون آنکه متوجه شویم در چرخه ای روتین و منظم انجام می شوند . گاهی این اقدامات از شرایط استاندارد و ایده آل خود فاصله گرفته و دستخوش افراط و تفریط های فراوانی می گردد . تناول بی رویه غذاهای حاضری یا عدم مصرف گوشت ، نوشیدنی مایعات غیر مجاز یا مضر ، خواب بسیار کم یا زیاد ، عدم تحرک کافی در شبانه روز یا عدم استراحت دادن به اندام حرکتی و …  

Continue reading “مراقبت های ویژه دوران بارداری” »