Monthly Archives: مرداد ۱۳۹۷

۱۷مرداد/۹۷
مراقبت های قبل از دوران بارداری

مراقبت های قبل از دوران بارداری

مراقبت های قبل از دوران بارداری به مجموعه ای از اقدامات و باید ها و نباید هایی گفته می شود که باید پیش از بسته شدن نطفه در رحم مادر توسط وی انجام پذیرد . اگرچه پدر نیز نقشی اساسی در تولید مثل و پیدایش جنین دارد ، اما به دلیل اینکه جسم کودک در بدن مادر به وجود آمده و تولید می شود ، لذا رعایت برخی ضوابط توسط وی از اهمیت بیشتری برخوردار است . مراقبت های قبل از دوران بارداری سبب می شود تا بستر رشد و نمو نوزاد امن و راحت بوده و وی بتواند در محیطی آرام ، راحت و مملو از غذای مورد نیاز خود رشد کند . شاید اگر به یک یا دو نسل قبل از خود نگاه

Continue reading “مراقبت های قبل از دوران بارداری” »

۱۰مرداد/۹۷
دکتر زنان خوب در شمال تهران

دکتر زنان خوب در شمال تهران

دکتر زنان خوب در شمال تهران علم پزشکی و به ویژه تخصص زنان و زایمان ، به دلیل ارتباط با نوزادانی معصوم از یک سو و جنس ظریف جامعه از سویی دیگر همواره حساسیت های خاص خود را داشته است . در گذشته های دور که بانوان دارای زیرشاخه ای تخصصی مخصوص به خود در علم پزشکی نبوده اند ، امراض زنانه به وضعی نامطلوب درمان شده و کودکان نیز توسط قابله ها به دنیا می آمدند . این روند تا زمانی ادامه داشت که دانشجویان ایرانی علوم فرنگی را آموخته و یا جریان آن وارد ایران شد . با وجود اینکه مراجعه به پزشک زنان در هر سن و سالی و با وجود عدم بارداری رایج شده است ، اما شاید بتوان دکتر زنان خوب در شمال

Continue reading “دکتر زنان خوب در شمال تهران” »