Daily Archives: مرداد ۱۰, ۱۳۹۷

۱۰مرداد/۹۷
دکتر زنان خوب در شمال تهران

دکتر زنان خوب در شمال تهران

دکتر زنان خوب در شمال تهران علم پزشکی و به ویژه تخصص زنان و زایمان ، به دلیل ارتباط با نوزادانی معصوم از یک سو و جنس ظریف جامعه از سویی دیگر همواره حساسیت های خاص خود را داشته است . در گذشته های دور که بانوان دارای زیرشاخه ای تخصصی مخصوص به خود در علم پزشکی نبوده اند ، امراض زنانه به وضعی نامطلوب درمان شده و کودکان نیز توسط قابله ها به دنیا می آمدند . این روند تا زمانی ادامه داشت که دانشجویان ایرانی علوم فرنگی را آموخته و یا جریان آن وارد ایران شد . با وجود اینکه مراجعه به پزشک زنان در هر سن و سالی و با وجود عدم بارداری رایج شده است ، اما شاید بتوان دکتر زنان خوب در شمال

Continue reading “دکتر زنان خوب در شمال تهران” »