Tag Archives: زنان و زایمان طبیعی

زنان و زایمان طبیعی

16فروردین/97
زنان و زایمان

زنان و زایمان طبیعی

زنان و زایمان طبیعی

شاید مناسب ترین نامی که انسان می توانست برای چنین زایمانی انتخاب کند ، همین عنوان "طبیعی" بود . زایمان طبیعی به عنوان بنیادی ترین روش پای نهادن نوزاد به این جهان ، به روشی اتلاق می گردد که همه پستانداران از آن برای تولد کودک خود استفاده می کنند . این موجودات – از جمله انسان – بر خلاف سایر جانداران (مانند پرندگان و خزندگان با تخم گذاشتن و یا آبزیان و دوزیستان با لقاح خارجی ) با نگهداری از لقاح گامت های نر و ماده در بدن مادر و با رسیدن این نوزاد به سن مناسب ، از طریق دهانه رحم وی به دنیا می آیند . این روند که در انسان با پای نهادن جنین به ۹ ماهگی خود روی می دهد ، با مرطوب و باز شدن دهانه رحم و همچنین اعمال فشار به این نواحی بعلاوه لگن مادر خودنمایی می کند .

 

Continue reading “زنان و زایمان طبیعی” »